"Трейс" с неконсолидирана загуба от 424 хил. лв. за тримесечието