Все повече дружества ще трябва да публикуват нефинансова информация