Бумът на пътуванията за 1 май в Китай е индикатор за бързото възстановяване на страната