Задава се американска инвазия в британския хотелски сектор