Зелените коридори за ваксиниране може да продължат и след 9 май