Дойде ли моментът на Сити и неговия гениален капитан?