Идната седмица ще се реши продължават ли зелените коридори за ваксинация