Реформата на пазара на ток върви към ново отлагане