София е намаляла с 21 хил. души по време на COVID-кризата