Фирмата-доставчик на машините за гласуване ги е поръчала още преди търга