Проговори собственикът на запалените коли в "Дружба"