Президентът ще проведе на 5 май консултации във връзка с номинациите за ЦИК