N-TV: Уроците от Студената война ще помогнат да се избегне конфронтацията в космоса