SZ: Гърция планира да се превърне в „европейска Калифорния“ за сметка на ЕС