Коронавирусът - причина за смъртта на 1/3 от починалите в Бразилия