Шести блок на Ленинградската АЕЦ е в паралел с енергийната система