Германия готова да помогне на България и РСМ да разрешат споровете си