Теренът за изборите ще е доста разкалян с новите правила