Обръщение на родолюбиви български граждани и организации към Русия и руския народ *