Социалистическата партия събира подписи за сваляне на президента в Албания