Путин нареди: По 10 000 рубли на семейства с деца от шест до 18 години