Д-р Мирослав Ненков: Беше убита вярата на хората във ваксините