Разрешиха на французите да пътуват на повече от 10 км от домовете си