Край Рилския манастир отвориха допълнителен паркинг