"Светлина от Изтока" от Наталия Бояджиева. 48 репортажни разказа от Китай