Възходът на цените на стоките и суровините подклажда говоренето за "суперцикъл"