Китай ще продължи да разширява политиката си на отваряне и да подобрява бизнес средата