От 17 май във Великобритания влизат в сила частични облекчения на противоепидемичните мерки