Населението на София е намаляло с 21 хил. души по време на COVID-кризата