"Варна Лит" 2021 търси своите "Герои сега"!. Уникалният по рода си Международен литературен фестивал стартира отново литературен конкурс за ученици