Еврокомисията предлага облекчаване на ограниченията за пътуване