Германия е готова за посредник между Северна Македония и България