Лекар и медицински сестри помогнаха при неочаквано раждане на борда на самолет