Фуникулярът на Трапезица аварира преди да тръгне, разочарова туристи