Изложбата с керамични съдове на Забранения град е достъпна отново за туристите