Йончева: Нека покажем, че свободният дух на медиите в България не е изчезнал