За първи път жени носиха иконата на Богородица от Бачково