Белянова: Съдбата на България e като на Христос, предавана за власт и кюлчета