Фабричното производство в еврозоната отчита рекорден ръст през април