Стратегически лъжи: политици умишлено използват тази тактика и не им пука