Проф. Асен Гудев: Не броят лекари, а качеството на обучението им е предизвикателството