Родопското село на Божков се прости с ново възраждане