Днес е вторият ден на православния Великден и начало на Светлата седмица