Billy Hlapeto x D3MO x Brevis с първа призова позиция