Сухопътни войски обезвредиха невзривен боеприпас, открит във Видинско