Еврокомисар препоръчва проследяване на отпадните води за COVID