Сто години Северна Ирландия, 100 години разделение