По-добър сезон се очаква от хотелиерите, пак разчитат на българите