На Второ Възкресение в катедралния храм четоха Св. Евангелие на 17 езика