Le Figaro: Пандемията лиши французите от младостта им